szr INSTALATER 21238 Čurug, Miloša Obilića 23

Vlasnik: Zoran Gaković

Tel/Fax: 021-833-727
Mob: 064-2858-716
E-mail: instalatercurug.gakovic@gmail.com
Web: www.instalatercurug.backabanat.com

Delatnost:
- Gasne instalacije
- TNG - instalacije - stanice (propan-butan)
- Grejanje
- Vodovod
- Bravarija
- Kernovanje (bušenje betona sa vodenim hladjenjem)
- Sečenje betona